Struktura organizacyjna KPP - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

W skład Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie wchodzą:

I.Kierownictwo:

1. Komendant Powiatowy Policji, nadzorujący służbę kryminalną.

2. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący służbę prewencyjną.

II. Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

1. Wydział Kryminalny

III. Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

1. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,

2. Rewir Dzielnicowych

3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw prasowo-informacyjnych,

4. Posterunek Policji w Domaradzu,

5. Posterunek Policji w Dydni,

6.Posterunek Policji w Haczowie,

7. Posterunek Policji w Nozdrzcu,

8. Posterunek Policji w Jasienicy Rosielnej.

IV. Komórki organizacyjne wspomagające działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

1. Zespół Kadr i Szkolenia,

2. Zespół ds. Prezydialnych,

3. Zespół Finansów i Zaopatrzenia,

4. Zespół Łączności i Informatyki

5. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Metryczka

Data publikacji 02.11.2009
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dopart
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Dopart Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Monika Dereń
do góry