Status Prawny - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny

Podstawy prawne działania KPP w Brzozowie

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2067 z późn. zm.) Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w imieniu starosty w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomowcy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2012 roku (z póżn. zm.)

- Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie z dnia 20 marca 2014 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

- Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie z dnia 11 czerwca 2015 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

- Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie z dnia 14 marca 2016 roku zmieniający Regulami Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

- Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie z dnia 13 grudnia 2016 roku zmieniający Regulami Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

- Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2017 roku zmieniający Regulami Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

- Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmieniający Regulami Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

 

Metryczka

Data publikacji 02.11.2009
Data modyfikacji 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dopart
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Dopart
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Monika Dereń
do góry