Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej.


Działalność Komendanta Powiatowego Policji podlega nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 20.11.2012
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Dereń
Osoba udostępniająca informację:
Monika Dereń
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Monika Dereń
do góry