Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej jest:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. 2016  poz.1764 z późn. zm.)  

Sposób postępowania w celu uzyskania informacji publicznej:

 Sposób postępowania w celu uzyskania informacji publicznej

Poniżej prezentujemy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

ul. Witosa 9

36-200 Brzozów

tel. 013 43 08 310

fax. 013 43 08 319

e-mail: brzozow@rz.policja.gov.pl 

 

POUCZENIA RODO


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie:
- adres: ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
- adres: ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów,
- e-mail: iod.brzozow@rz.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2009
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dopart
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Dopart Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Monika Dereń
do góry